Kardiyoloji


Klinik Hakkında

Kardiyoloji kliniğimiz kardiyolojinin her alanında klinik ve laboratuvar çalışmalarının yürütüldüğü, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı dünya standartlarında donanım ve alt yapı ile hizmet veren bir bölümdür. Kliniğimizde 3 öğretim üyesi, 16 uzman doktor, 5 asistan doktor, hemşire, teknisyen ve diğer yardımcı sağlık personeli ile haftanın 7 günü/24 saat elektif ve akut miyokard infarktüsü ile başvuran acil hastalara müdahale edilmektedir. 2017 yılı içerisinde kliniğimizde yaklaşık 10.000 hasta yatışı ve 6500 civarında girişimsel işlem uygulanmıştır. Haftanın iki günü (Salı-Perşembe) düzenli olarak asistan ve uzman arkadaşlara yönelik güncel kılavuz ve yayınlarla, eğitim ve seminer sunumları yapılmaktadır. Kliniğimizde 28 yoğun bakım yatağı, 32 servis yatağı ve 25 anjio servis yatağı bulunmaktadır.

Kardiyoloji Kliniğimizde yapılan kardiyolojik incelemeler:

• Elektrokardiyogram
• Ekokardiyografi, transözefagial ekokardiyografi
• Efor testi
• Tansiyon Holter
• Ritm Holter
• Kalıcı pil ve ICD kontrolleri (haftanın belirli günleri)

Koroner anjiografi ünitemizde 4 adet laboratuar bulunmaktadır (2 adet koroner anjiografi, 1 adet periferik anjiografi, 1 adet elektrofizyoloji laboratuarı olmak üzere). Ayrıca Kalp Damar Cerrahisi kliniği Hibrit laboratuarında 1 adet Koroner anjiografi cihazı bulunmaktadır (KVC kliniği ile ortak girişimler yapılmaktadır). Ayrıca haftanın belirli günlerinde Radyoloji, Algoloji ve Çocuk Kardiyoloji klinikleri görüntüleme ve girişimsel tedavi işlemlerini kateter laboratuarımızda uygulamaktadırlar.

Kardiyoloji Kliniğimizde yapılan girişimsel tetkik ve tedaviler:

• Koroner anjiografi, anjioplasti işlemleri
• Sağ-sol kalp kateterizasyonu
• Kronik total oklüzyon işlemleri ( kronik tam tıkalı koroner arterlere müdahale)
• Perkütan aort kapak replasmanı (TAVI)
• Perkütan atrial septal defekt kapama
• Karotis anjiografi ve anjioplasti işlemleri
• Periferik anjiografi, anjioplasti işlemleri
• Elektrofizyolojik çalışma, ablasyon  ve haritalama işlemleri
• Kalıcı kalp pili, biventriküler pace ve ICD implantasyonları
• Mitral Balon valvuloplasti işlemi

05 Nisan 2022