Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Klinik Hakkında


Kayseri’de kurumsal olarak ilk hastane olan 1884 yılında temeli atılan, 1910 yılında açılan ve o dönemdeki imkansızlıklar nedeniyle ancak 1924 yılında tam hizmet vermeye başlayan 25 yataklı Memleket Hastanesi hastanemizin temelini oluşturmaktadır. 1938 yılında 50 yataklı, 1943 yılında 100 yataklı,  1968 yılında 560 yataklı, 2012 yılında 1414 yataklı, 5 Mayıs 2018 tarihinden itibaren de 1607 yataklı Şehir Hastanesi olarak hizmet vermektedir.

2005 yılında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi haline dönüşen hastanede ilk KBB Eğitim Kliniği 2008 yılında faaliyete başlamıştır. 2008 yılından bugüne kadar her yıl büyüyen ve gelişen KBB Eğitim Kliniği Kayseri ve civarındaki yaklaşık 2.500.000 hastaya hizmet sunmaktadır. KBB Kliniğimizde şu anda Prof. Dr. İbrahim Özcan ve Doç. Dr. Mehmet Yaşar eğitim görevlisi olarak çalışmakta olup, 13 uzman ve 9 asistan hekim ile birlikte hizmet verilmektedir.

Kayseri Şehir Hastanesi bünyesindeki KBB Kliniği 36 nitelikli yatak, 4 ameliyathane, 15 endoskopi ünitesi bulunan poliklinik muayene odası, 10 odyometri cihazı, 2 klinik BERA, 2 OAE, 2 VEMP, 2 VHİT, 1 ENOG, 2 VNG ve kalorik test cihazı; 3 uzman odyolog, 9 odyometrist, 1 konuşma ve yutma bozuklukları terapisti ile modern teknolojilerin, güncel tıbbi bilgilerin ve ameliyatların uygulandığı bir kliniktir.

Eğitim Kliniği formatına uygun olarak hasta başı günlük vizit ve eğitimlerin yanında Çarşamba günleri odyoloji ve yayın toplantıları, Cuma günleri poliklinik konseyi, tümör konseyi, makale ve seminer programları gerçekleştirilmekte; mortalite ve morbidite toplantıları yapılmaktadır.

2017 yılı içinde 242.420 hasta ile tüm Türkiye’de en çok ayaktan hasta muayenesi yapan Kliniğimizde 4295 ameliyat gerçekleştirilmiştir. Kliniğimizde özellikle 0-4 yaş arası yeni doğan işitme tarama programı ile tespit edilen işitme engelli çocuklarımıza gerekli tetkik ve muayeneleri sonrası biyonik kulak olarak nitelendirilen koklear implant ameliyatları yapılmakta olup; bu sayede bu çocuklarımızın okul çağında akranları ile beraber işitme ve konuşma açısından engellilikleri ortadan kalkmış olarak eğitim almaları ve hayata engelsiz bireyler olarak katılımları sağlanmaktadır.

Bunun yanında başta kanserler olmak üzere baş-boyun hastalıklarının ileri cerrahi tedavisi, tüm kulak cerrahileri, endoskopik sinüs cerrahisi, burun ameliyatları, geniz eti, bademcik, orta kulak ventilasyon tüpü uygulaması gibi standart ve ileri cerrahiler gerçekleşmektedir. Kliniğimiz Şehir hastanesinin yüksek kalitedeki hasta konforunu en yeni teknolojik cihazlarla güncel ve modern tıbbi ve cerrahi tedaviler eşliğinde hastalarımızın hizmetine sunmaktadır.
                    


03 Ocak 2023