Nöroloji

Klinik Hakkında

Kayseri Şehir Hastanesi bünyesindeki Nöroloji Kliniği, 36 yataklı servisi, 14 yataklı nöroloji yoğun bakım ünitesi, 4 yataklı inme yoğun bakım ünitesi, 17 yataklı uyku servisi, poliklinikleri, elektroensefalografi (EEG), elektromyonörografi (ENMG), serebrovasküler hastalıklar, klinik nörofizyoloji, multipl skleroz, uyku bozuklukları alt ünitelerindeki tüm uzman personeli ile modern tıbbın gerektirdiği hizmetleri bünyesinde barındırmaktadır.

Nöroloji Kliniğimiz Genel Hastane kulesinde hizmet vermektedir. Poliklinik muayeneleri zemin katta yapılmaktadır. Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi 2. katta, yatan hasta servisi 7. katta yer almaktadır. Ayrıca, Psikiyatri Kulesi zemin katta EMG, FTR binası zemin katta da uyku servisi yer almaktadır.

Polikliniğimiz Kayseri ili ve çevre illerden gelen hastalarımıza hafta içi saat 09:00 ila 16:00 arasında hizmet vermektedir. Polikliniğimize başvuran hastaların kayıtları dijital ortamda yapılıp dijital poliklinik arşivi oluşturulmaktadır.

Yoğun Bakım Ünitesi: Nöroloji Kliniği içerisinde yer alan nöroyoğun bakım ünitesi yıllardır personel ve teknolojik olarak en üst düzeyde “yoğun bakım hizmeti” vermektedir. Ünite özellikle akut inme, beyin kanaması, nöromuskuler hastalıkların tedavisi, ensefalit ve mekanik ventilasyon gibi konularda özellikli hizmet sunmaktadır.

İnme ünitesi: Hem yatarak hem de poliklinik seviyesinde “her türlü” inme olgusunun tanı ve tedavisinin yapıldığı gelişmiş bir ünitedir. Kayseri ve çevre illere hizmet vermektedir. Sadece inme hastaları değil, tüm serebrovasküler hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik anjiografi hizmeti verilmektedir.

İnme hastalarının ayaktan takip ve tedavisinin yapıldığı İnme Polikliniği Perşembe günleri; Multipl Skleroz Polikliniği Salı günleri, Klinik Nörofizyoloji Polikliniği Çarşamba ve Cuma günleri, Uyku Polikliniği Salı ve Perşembe günleri hizmet vermektedir.


12 Eylül 2022