Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Klinik Hakkında

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Ekim 2008 tarihinde kurulmuştur. Klinikte 1 Profesör, 7 uzman ve 8 asistan doktor çalışmaktadır. Asistan eğitimi Ocak 2009 tarihinden beri devam etmektedir. Bugüne kadar 9 asistan hekim uzmanlık eğitimini başarı ile tamamlamıştır.

Kayseri Şehir Hastanesi’nin 2018 yılı mayıs ayında açılmasıyla Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi’nin tüm klinikleri buraya taşınmış olup servisimiz Genel Hastane Binası 2. katta karşılıklı iki servisten oluşmaktadır. Toplam yatak sayısı 36’dır. Poliklinik sayımız 2 olup Genel Hastane zemin katta bulunmaktadır. Klinik hasta takibinin yanı sıra her gün yoğun bakım vizitleri, tüm hastane geneline konsültasyon hizmetleri sunulmaktadır.

Kliniğimizde biri klinik sorumlu hemşiresi olmak üzere 20 hemşire, bir klinik sekreteri hizmet vermektedir.

Enfeksiyon kontrol komitesi hemşireleri sürveyansın yanında günlük olarak tüm yoğun bakımlar, dezenfeksiyon-sterilizasyon ünitesi, ameliyathaneler, doğum salonları gibi kritik alanların takibini yapmaktadır. Ortalama iki haftada bir hastane geneline enfeksiyon kontrolüne ilişkin eğitimler verilmektedir.
Eğitim dönemi eylül ve haziran ayları arasındadır. Haftada iki gün makale ve seminer şeklinde asistan eğitimi verilmektedir Eğitim programını hazırlarken temel ve klinik mikrobiyoloji, antibiyotikler, klasik enfeksiyon hastalıkları ve hastane enfeksiyonları konuları temel alınmaktadır. Son 2 yıla yakın zamandır seminerlerin en önemli konusu Covid-19 olmakla birlikte başta antibiyotik yönetimi ve diğer konularda da makale ve seminer eğitimleri ile dersler yapılmaktadır. Asistan rotasyonları Tıpta Uzmanlık Yönetmeliğine uygun şekilde ve sürede uygulanmaktadır.

Klinik Eğitim Sorumlusu : Prof. Dr. İlhami Çelik

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği olarak ilgi alanımız olduğu hastalıklar şunlardır;

-Akut ve Kronik Hepatitler

-HIV virus enfeksiyonu

-Kırım kongo kanamalı ateşi

-Brusella ve diğer zoonotik hastalıklar

-Sıtma

-Menenjit

-Sepsis ve kan dolaşımı enfeksiyonu

-Yumuşak doku enfeksiyonları

-Cerrahi sonrası enfeksiyonlar/protez enfeksiyonu

-İmmun sistemi baskılanmış konak enfeksiyonları

-Üriner sistem enfeksiyonu

-Akciğer enfeksiyonu

-Gastroenterit

Klinik Sorumlu Hemşire: Nurcan Koçak

Kliniğimizde 17 hemşire ve 5 yardımcı personel çalışmaktadır.

Klinik İçi Eğitim programları:
Her hafta salı günleri makale saati ve bilimsel çalışma planlarına ait ders saati yapılmaktadır. Çarşamba  günleri ise hasta başı vaka tartışması yapılmaktadır. Diğer günlerde hasta vizitesi sonrasında makale saati şeklinde asistan eğitimi verilmektedir.

Kliniğimizde  Lomber Ponksiyon ve Karaciğer İğne Biyopsisi sıklıkla uygulanmakta, asistan hekimlere bu girişimsel işlemlerde yeterli tecrübe imkanı sunulmaktadır.

Klinikte yapılmış olan yayınlar

 1.  Dursun Beştepe Z, Demiraslan H, Çelik İ. A case of splenic infarction associated with brucellosis which resolved with antimicrobial treatment. J Microbiol Infect Dis Vol 2, No 4, December 2012
 1. Gozutok F, Sarıgüzel F, Çelik İ, Berk E, Aydın B,Güzel D. Hastane İnfeksiyonu Etkeni Acinetobacter Baumanii Suşlarının Antimikrobiyal Direnç Oranlarının Araştırılması. ANKEM Derg 2013;27(1):7-12
 1. Çelik İ. Daptomisin. Kurt H, Gündeş S, Geyik MF (editörler).Enfeksiyon Hastalıkları Kitabı’nda. Nobel Tıp Kitabevleri, 2013;101-102.
 2. Kürklü Bozkır F, Bahadır F, Çelik İ. A Case of Posterior Reversibl Encephalopathy Syndrome (PRES) Mimicking Encephalitis. Mediterr J Infect Microb Antimicrob 2013;2:11:1-4
 3. Kılıç İ, Kaya F, Özdemir AT, Demirel T, Çelik İ. Nicolau syndrome due to diclofenac sodium (Voltaren®) injection: a case report. J Med Case Rep. 2014 Dec 4;8:404.
 4. Çelik İ. Enfeksiyonların Önlenmesi Ve Koruyucu İlaç Uygulaması. Yakıncı C, Yeşilada E. (eds). Koruyucu Sağlık Rehberi Kitabı’nda. Akademisyen Yayınevi, 2014, İstanbul.
 5. Celık ı, Kürklü Bozkır F,.Bahadır F, Gürbüz S, Bestepe Dursun Z. Evaluation of the crimean-congo haemorrhagic fever cases followed and treated in our clinic between 2009-2013. ECCMID 2014 
 6. Celik  Ilhami, Bestepe Dursun Zehra; Kamalak Güzel  Deniz; Telaprevir-based triple therapy for re-treatment of chronic HCV patients with genotype 4 followed in our clinic. ECCMID 2015 
 7. Yılbat Kılıç İ, Kaya F, Turunç Özdemir A, Demirel T, Çelik İ. Kliniğimizde Takip Edilen Dört Kızamık Olgusu Nedeni ile Erişkin Yaş Grubunda Kızamığın İrdelenmesi. Türkiye Klinikleri J Case Rep 2015;23(4):418-22.
 8. Sariguzel FM, Berk E, Gokahmetoglu S, Ercal BD, Celik I. Evaluation of theAbbott Real Time HCV genotype II assay for Hepatitis C virus genotyping. Pak JMed Sci. 2015 Sep-Oct;31(5):1136-9.
 9. Ozan F, Öncel ES, Duygulu F, Çelik İ, Altay T. Prosthetic hip joint infection caused by Rothia dentocariosa. Int J Clin Exp Med. 2015 Jul 15;8(7):11628-31.
 10. Celik İ, Kilic İ, Dursun B. Z. Review of Tularemia cases treated and followed-up in our clinic between 2010 and 2013. Mitteilungen Klosterneuburg Journal.2015 Feb
 11. Sariguzel FM, Berk E, Gokahmetoglu S, Ercal BD, Celik I. Evaluation of the Abbott Real Time HCV genotype II assay for Hepatitis C virus genotyping. Pak J Med Sci. 2015 ;31(5):1136-9.
 12. Atas M, Karatepe Hashas AS, Demircan S, Sarıguzel FM, Baskan B, Yuvacı I, Pangal E, Celik I, Zararsiz G. The Investigation of HCV RNA in Tear Fluid and Aqueous Humor in Patients with Anti-HCV Antibody Positive Who Underwent Cataract Surgery. Ocul Immunol Inflamm. 2015: 1-5.
 13. Ture Z, Ulu Kılıç A, Celik I, Tok T, Yağcı-Çağlayık D. Crimean-Congo hemorrhagic fever with hyperbilirubinemia and ascites: An unusual presentation. JMed Virol. 2016 Jan;88(1):159-62.

 14. Karacaer Z, Celik I, at all. Quality of life and related factors among chronic hepatitis B-infectedpatients: a multi-center study, Turkey. Health Qual Life Outcomes. 2016 Nov 3;14(1):153.
 15. Hatipoglu M,  Celik I, Ay B at all. . Causative pathogens and antibiotic resistance in diabetic footinfections: A prospective multi-center study. J Diabetes Complications. 2016Jul;30(5):910-6.
 16. Karabay O, Hoşoğlu S, Güçlü E, Akalin Ş, Altay FA, Aydin E, Ceylan B, Çelik A,Çelik İ, Demirdal T, Demirli K, Erben N, Erkorkmaz Ü, Erol S, Evirgen Ö, Gönen İ,Güner AE, Güven T, Kadanali A, Koçoğlu ME, Kökoğlu ÖF, Küçükbayrak A, Sargin F,Sünnetçioğlu M, Şenol Ş, İşikgöz Taşbakan M, Tekin R, Turhan V, Yilmaz G, Dede B.Impact of antimicrobial drug restrictions on doctors' behaviors. Turk J Med Sci. 2016 Jan 5;46(1):133-8
 17. Dizdar OS, Baspınar O, Kocer D, Dursun ZB, Avcı D, Karakükcü C, Çelik İ,Gundogan K. Nutritional Risk, Micronutrient Status and Clinical Outcomes: AProspective Observational Study in an Infectious Disease Clinic. Nutrients. 2016 Feb 29;8(3):124.
 18. Çelik I. Dursun ZB, TüreZ, İnanıcı B. Telaprevir-based triple therapy for re-treatment Chronic HCV patients with Genotype 1, including the NullResponse: A single center experience from Turkey. Virol Res Rev, 2017 Volume 1(2): 1-3.doi: 10.15761/VRR.1000109
 19. Erdem H, Celik I, at all. The burden and epidemiology of community-acquired central nervoussystem infections: a multinational study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2017 Sep;36(9):1595-1611.
 20. Ozan F, Gürbüz K, Çelik İ, Beştepe Dursun Z, Uzun E. Evalution of major and minör lower extremity amputation in diabetic foot patients. Turk J Med Sci. 2017 Aug 23;47(4):1109-1116.
 21. Göker T, Aşık RZ, Yılmaz MB, Çelik İ, Tekiner A. Sphingomonas Paucimobilis: A Rare Infectious Agent Found in Cerebrospinal Fluid. J Korean Neurosurg Soc. 2017 Jul;60(4):481-483.
 22. Atas M, Karatepe Hashas AS, Demircan S, Sarıguzel FM, Baskan B, Yuvacı I,Pangal E, Celik I, Zararsiz G. The Investigation of HCV RNA in Tear Fluid andAqueous Humor in Patients with Anti-HCV Antibody Positive Who Underwent Cataract Surgery. Ocul Immunol Inflamm. 2016 Jun;24(3):297-301.
 23. Kiliç N, Gürsu Mf,Baydaş G, Çelik İ. Homocysteine and Folic Acid, B12 Levels in a Healthy Turkish Population Sample. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016:1;0.
 24. Ture-Yuce Z. Alp E. Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Enfeksiyon Kontrol Demetleri. Mediterr J Infect Microb Antimicrob 2016;5:8
 25. Çelik İ, Kılıç SS. Kala-azar ve Diğer Leishmania İnfeksiyonları. İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Editörler. Topçu WA, Söyletir G, Doğanay M. Nobel Tıp Kitapevleri İstanbul.2017, Cilt 1, s 957-970
 26. Sağıt M, Hıra İ, Polat H, Beştepe Dursun Zehra, Çelik İ, Sav H, Karaman H, Özcan İ. Rinoorbital Mukormikozisli Hastalarda Tedavi Yaklaşımımız. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2017; 16(1).
 27. Çelik İ. Seyahat Sonrası Enfeksiyon Hastasına Yaklaşım. Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2017;10(3):313-20
 28. Akkuş MR, Atasoy M, Özyurt K, Çelik İ, Baştepe Dursun Z. Atipik lokalizasyon ve klinik prezentasyonlu şarbon olgusu. Dermatoz 2017; 8 (4): dermatoz17084o1.
 29. Çetin Ş, Başlarlı S, Çelik B, Çelik İ. Pneumonia Case by Caused Comamonas Testosteroni. Eurasian Journal of Medicine and Oncology. doi: 10.14744/ejmo.2018.73745

 30. Ture Z, Alp E. Infection control measures to prevent hospital transmission of candida. Hosp Pract (1995). 2018 Aug 13. doi: 10.1080/21548331.2018.1510282.
 31. Celik İ, Hassu ÖK, Cedecea lapagei'nin Neden Olduğu Nadir Bir Bakteremi Olgusu
  An Uncommon Cause of Bacteremia: Cedacia lapagei . 
  FLORA 2018;23(2):88-91
 32. Alves J, Alp E, Koulenti D, et al, SANEME-2 Investigators (Çelik İ). Nebulization of antimicrobial agents in mechanically ventilated adults in 2017: an international cross-sectional survey. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2018 Apr;37(4):785-794.
 33. Current Diagnosis and Treatment Approach to Sepsis. Aynur Akın  ,Emine Alp  ,Mustafa Altındiş  ,Emel Azak , Ayşe Batırel ,Yasemin Çağ ,Gül Durmuş  ,Esma Kepenek Kurt  ,Pınar Sağıroğlu  ,Zeynep Türe  ,Aslıhan Candevir Ulu  ,EKMUD Sepsis Çalışma Grubu. Mediterr J Infect Microb Antimicrob 2018:7:17.
 1. Ture Z, Bestepe Dursun Z, Celik İ, İnanıcı B. Epidemiology and Clinical Features Of Seasonal Influenza Cases That We Followed In Our Clinic. Flora. Kabul edildi. Makale no: 00139820066353

17 Nisan 2022