Üroloji

Klinik Hakkında

KLİNİK TARİHÇESİ

Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji kliniği daha önce Kayseri Eğitim ve Araştırma  hastanesinde hizmet vermekte iken 2018 yılında Kayseri Şehir hastanesi bünyesine alınmıştır. 2017 yılında klinik şefi olarak atanan Doç Dr. Mert Ali Karadağ ile birlikte eğitim ve araştırma faaliyetleri başlamıştır. Kliniğimizde henüz uzmanlık eğitimi verilememektedir. 2017 yılından itibaren de Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde yer almaktadır. Akademik kadromuzda 2  Doçent Doktor ve  12   uzman doktor bulunmaktadır.

Hafta içi her gün 07.30-08.00 arasında sabah, 16.00-16.30 arasında akşam servis viziti yapılmaktadır. Her hafta çarşamba günleri 09.00-12.00 arasında zorlu olguların tartışıldığı konsey toplantısı yapılmaktadır.

Servis yatak sayımız 36'dır. Yatak doluluk oranımız yüzde 70'in üzerindedir.

HİZMETLERİMİZ

Kliniğimiz Üroloji servisi 36 yataklı olup, günlük ortalama 5 Üroloji polikliniği ile hizmet verilmektedir. Kliniğimiz bünyesindeki Üroloji Ünitesinde Ultrasonografi ve TRUS Biyopsi, Taş Kırma (ESWL), Ürodinami, Üroflowmetri, Androloji Laboratuarı(spermiyogram), Sistoskopi ve Radyoloji Kliniği ile birlikte MR-Füzyon Biyopsi hizmetleri hastalarımıza modern güncel ürolojik tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

Ürolojik Onkolojik cerrahiler, Laparoskopik ameliyatlar, Rekonstruktif Cerrahiler, TUR ameliyatları, Açık ve kapalı taş ameliyatları (PCNL, URS, RIRS), İdrar kaçırma ameliyatları, İnfertilite ve androloji ameliyatları kliniğimizde başarıyla yapılmaktadır. Kısa süre içerisinde böbrek nakli merkezi kurulmasına dair çalışmalarımız devam etmektedir.

Kliniğimiz tıp alanındaki Dünya genelindeki gelişmeleri yakın takip etmekte ve katkı sağlamaktadır. Özellikle onkolojik vaka sayımız her geçen gün artmaktadır.

Kliniğimizde Yurtiçi-Yurtdışı akademik yayınlar yakından takip edilmekte ve sıklıkla bilim dünyasına katkıda bulunulmaktadır.

05 Nisan 2022