Klinikten Haberler

Yanık Ünitesi

Hastanenin, Merkez Kütle Birinci katında diğer birimlerden izole bir ünitedir. Girişte ayaktan gelen hastaların pansumanlarının yapıldığı poliklinik mevcuttur. Günlük ortalama 30 civarında hasta gelmekte, kontrolleri ve pansumanları yapılmaktadır.

Her bir odada bir yatağın olduğu 5 Servis odası ve 5 Yoğun bakım odası mevcuttur. Serviste ve Yoğun bakımda birer hasta yıkama ve pansuman odası mevcuttur. Ünite içinde debritman, greftleme, eskar eksizyonlarının yapıldığı ameliyathane mevcuttur. Yanık yüzeyleri geniş veya özellikli yanıklar yatarak tedavi edilmektedir.

Yanık hizmetleri iki Genel Cerrahi uzmanı, 11 Hemşire, 2 Temizlik 1 Destek, l Hizmetli, l Sekreter tarafından yürütülmektedir. Gerektiğinde Anestezi Uzmanı, Anestezi Teknisyeni, Ameliyat Hemşiresi, Plastik Cerrahi, ortopedi ve diğer  branşlar tedaviye katılmaktadır.

Yanık vakaları acil servisten üniteye yönlendirilmekte, çevre illerden 112 aracılılığıyla uygun vakalar kabul edilmektedir.

06 Nisan 2022