Çocuk İmmünoloji ve Alerji

Klinik Hakkında

Alerjik hastalıklar olan astım, alerjik rinit, atopik dermatit (egzema), kontakt dermatit, besin alerjileri, ilaç alerjileri, böcek alerjileri, ürtiker-anjiyoödem, herediter anjiyoödem ve anaflaksinin tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca alerji ile ilişkili eozinofilik reflü hastalığı, gastrointestinal sistem alerjileri, gastro-özofagal reflü hastalığı, hipereozinofilik sendrom ve mastositozis gibi hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.
 
Bu hastalıkların tanı ve tedavi aşamasında alerji testleri (deri prik testi), deri yama testi, besin ve ilaç alerjileri için oral yükleme testleri, solunum fonksiyon testleri ve bazı seçilmiş hastalarda alerji aşıları (immünoterapi) yapılmaktadır. Ayrıca alerjiye sebep olan allerjenlerden (ev tozu akarı, polen, küf mantarı, latex, evcil hayvan, hamam böceği) korunma önlemleri de verilmektedir.
 
Bağışıklık sistemi hastalıklarından, primer immün yetmezlikler, kronik granülamatoz hastalık, yaygın değişken bağışıklık yetmezlik, süt çocuğunun geçici hipogamaglobulinemisi, selektif ve parsiyel IgA eksikliği, ağır kombine immün yetmezlik gibi hastalıkların tanı ve takibi yapılmaktadır.

16 Mart 2023