Çocuk Kardiyoloji

Klinik Hakkında

Hastalarımızın yakınmaları dinlenip, fizik muayeneleri yapıldıktan sonra elektrokardiyografi ile kalp ritimleri, oksijen saturasyonu ile kan oksijen seviyeleri değerlendirilir, tansiyonları ölçülür. Ekokardiyografi incelemesi, kalp morfolojisi ve işlevini gösteren tanıda oldukça yardımcı bir yöntemdir. Holter EKG ve efor testi özellikle ritim bozukluğu tanısında başvurduğumuz incelemelerdir. Kalp bilgisayarlı tomografisi ve MRI ileri radyolojik tanısal inceleme yöntemleridir. Anjiyografi işlemi ile tanısal kalp kateterizasyonu ve girişimsel işlemler yapılmaktadır.
 
Pediatrik Kardiyoloji Kliniğinde;
 
• Üfürüm, morarma, çarpıntı, bayılma, göğüs ağrısı ve yorulma gibi şikayetler ile başvuran hastalarımızın değerlendirilmesi,
• Doğuştan ve kazanılmış kalp hastalığı olan çocukların tanılarının konulması, takip ve tedavilerinin yapılması,
• Yenidoğan ve çocuk yoğun bakımda yatan hastaların kalp anatomi ve fonksiyonlarının değerlendirilmesi,
• Sistemik hastalık veya ilaç kullanımı nedeniyle kalp etkilenmesi olabilecek durumlarda kalbin değerlendirilmesi,
• Ritim bozukluğu olan çocukların tanı, takip ve tedavileri,
• Çeşitli nedenler ile kalp yetersizliği olan çocukların klinik tanı, takip ve tedavilerinin yapılması
• Profesyonel sporcularda kalp sağlığının değerlendirilmesi,
• Fetal ekokardiyografi incelemesi ile fetüsün kalp morfolojisi ve ritminin değerlendirilmesi,
• Anjiografik ile bazı konjenital kalp hastalıklarında tanısal kateterizasyon,
• Grişimsel anjiografik işlemler uygulayarak uygun hastalar için kalp deliklerinin ve damar açıklıklarının kapatılması, kapak ve damar darlıklarının giderilmesi, bazı siyanotik kalp hastalıklarında septostomi (atriyumlar arası kalp deliği oluşturma) işlemleri,
• Kalp hastalığı nedeniyle anjiografik işlem yapılmış yada kalp cerrahisi geçirmiş hastaların kontrolleri,
• Çocuk sağlığı ve hastalıkları asistan eğitimi çerçevesinde asistanlarımıza çocuk kalp hastalıkları tanı ve tedavi yaklaşımları dersleri verilmektedir.

16 Mart 2023