Çocuk Neonatoloji

Klinik Hakkında

Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde; 13 dördüncü basamak, 23 üçüncü basamak, 12 ikinci basamak ve 4 birinci basamak olmak üzere 52 kuvöz bulunmaktadır. Yoğun bakımımızda çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerin bakımı başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Kliniğimizde özel bir tedavi yöntemi olan hipotermi (soğutma) tedavisi uygulanabilmektedir. Doğuştan kalp hastalığı ile doğan yenidoğan bebeklerin kalp operasyonu öncesi ve sonrası yoğun bakım süreçleri yakından izlenmektedir. Erken doğan bebeklerin önemli bir problemi olan prematüre retinopatisi tedavisinde kullanılan lazer tedavisi ünitemizde yapılabilmektedir. Yenidoğan sarılığı ile başvuran bebeklerimize, gerekli hallerde kan değişimi işlemi yoğun bakım şartlarında gerçekleştirilmektedir.
 
Anne ve bebek dostu olan yenidoğan kliniğimizde taburcu olmadan önce anne-bebek arasındaki ilişkinin sağlıklı ilerlemesi için anne uyum odalarımızda gerekli eğitimler verilmektedir. Bu amaçla yenidoğan bebek beslenmesinde anne sütü her zaman önceliğimiz olmaktadır.

30 Mart 2023